Introduktion

I 1940’erne foretog fysikere et forsøg, der fuldstændig revolutionerede fysikernes opfattelse af al tings væren. Meget kort fortalt opdagede man at energi ændrede form, når man var bevidst om dens (energiens) tilstedeværelse. Man farver altså energi i en given retning med måden man tænker på. Positivt, negativt, sorgfuldt, glad, let, besværlig osv. Ikke gennem tanken, men gennem den vibration (følelse) tanken afstedkommer.

Alt bliver skabt af energi tilsat bevidsthed. Vi er ikke andet end energi (sjæl, ånd, guddommelighed, universel livskraft – kært barn har mange navne) og kunne vi fjerne stofligheden af alle de trilliarder af atomer et menneske består af, og stofligheden af alle menneskers atomer, ville hele menneskehedens stoflighed kunne ligge i en sukkerknald.

Ovennævnte forsøg ligger til grund for den ny tids kvantefysik og kvantebilogi, og menneskeheden står over for et paradigme skifte mht. al tings væren og opståen. Helse, sygdom, glæde, ulykke, held, uheld osv.

Vi skaber selv i en grad, vi end ikke gør os begreb om. Både det gode og det dårlige, der kommer til os, og som vi betragter som en del af livet. Vi er omgivet af en universel livskraft, som kun venter på, at vi lærer at række ud efter den og bruge den.

Dét vil jeg gerne fortælle om. Det vil jeg gerne vise.

Mine workshops er ikke baseret på tro eller teori, men på fakta. Der er afregning ved kasse 1, hvis man indøver, det jeg fortæller om, i sin hverdag. Har man først én gang smagt den glædesfølelse, det afstedkommer, når livskraften fylder en uden modstand, bliver man sulten. Sulten efter mere. Så er der ingen vej tilbage. Glæde er alt, hvad vi søger.

Vel mødt.

Facebook Twitter Linkedin